1. semifin√°le 2013
Postup Prazdroje skonńćil stejnńõ rychle, jako zańćal!
Publikováno v √öt. 01. Ňô√≠jna 2013 v rubrice NOVINKY

Prvn√≠ semifin√°lov√© kolo Prvn√≠ pivn√≠ Extraligy, kter√© probńõhlo 25. z√°Ňô√≠ 2013 v¬†Prvn√≠ pivn√≠ tramwayi, bylo bez velk√Ĺch pŇôekvapen√≠ ‚Äď neb√Ĺt jeho v√≠tńõze! M√°lo favorizovan√Ĺ Kozel, kter√Ĺ sice ve vŇ°ech pŇôedchoz√≠ch letech postoupil do semifin√°lov√©ho kola, zaznamenal nejvńõtŇ°√≠ √ļspńõch pouze v¬†r. 2011. Tehdy skonńćil des√°t√Ĺ (tedy posledn√≠) ve fin√°le soutńõŇĺe. Jeho letoŇ°n√≠ postup se ziskem 35 bodŇĮ by v¬†l√©pe obsazen√Ĺch kolech na postup nestańćil ‚Äď a pŇôece! Porota jej vyhl√°sila po skonńćen√≠ degustace se ziskem 24 bodŇĮ (prŇĮmńõrn√° zn√°mka 3, tedy dobr√Ĺ) v√≠tńõzem semifin√°le.


Favorizovan√Ĺ Bakal√°Ňô z¬†Rakovn√≠ka skonńćil druh√Ĺ se ziskem 28 bodŇĮ, pot√© co suver√©nnńõ vyhr√°l sv√© kolo z√°kladn√≠ ńć√°sti a dos√°hl v¬†n√≠ vŇĮbec nejlepŇ°√≠ho hodnocen√≠ v¬†z√°kladn√≠m kole. N√°sledovali z√°stupci velk√Ĺch znańćek, jejichŇĺ v√Ĺsledky ze z√°kladn√≠ ńć√°sti tak√© pŇô√≠liŇ° nenaznańćovaly postup do fin√°le – tŇôet√≠ Starobrno s¬†29 a ńćtvrt√Ĺ Radegast se 30 body. Pńõtici postupuj√≠c√≠ch uzavŇôel opńõt m√°lo favorizovan√Ĺ PernŇ°tejn s¬†32 body.

LetoŇ°n√≠ 1. semifin√°le se stalo hrobem favoritŇĮ z¬†prvn√≠ho kola, kdy nepostoupily Prazdroj, ńĆern√° Hora, Ostravar a Francin, navzdory tomu, Ňĺe si v¬†prvn√≠m kole vedly pomńõrnńõ dobŇôe. Podle ońćek√°v√°n√≠ propadla i Holba. Nekonal se tak ‚Äěz√°zrak z¬†Plznńõ‚Äú, kdy Prazdroj postoupil letos vŇĮbec poprv√© v historii soutńõŇĺe PPE ze z√°kladn√≠ ńć√°sti, stejnńõ tak jako Ostravar a Nymbursk√Ĺ leŇĺ√°k. ńĆern√° Hora byla v¬†semifin√°le jen jednou v¬†r. 2012, stejnńõ jako Holba, kter√° nav√≠c v¬†√ļvodn√≠m rońćn√≠ku roku 2010 skonńćila ve fin√°le dev√°t√°.

Tabulka: 1. semifin√°le 2013

1. Kozel Premium (Pivovar Velk√© Popovice, SABMiller) 24 bodŇĮ
2. Bakal√°Ňô Premium (Pivovar Bakal√°Ňô Rakovn√≠k) 28 bodŇĮ
3. Starobrno Medium (Pivovar Starobrno, Heineken) 29 bodŇĮ
4. Radegast Premium (Pivovar Radegast, SABMiller) 30 bodŇĮ
5. PernŇ°tejn sv. leŇĺ√°k (Pivovar PernŇ°tejn Pardubice) 32 bodŇĮ
6. Holba Premium (Pivovar HanuŇ°ovice) 34 bodŇĮ
7. Ostravar (Ostravar Staropramen/Molson) 36 bodŇĮ
8.-9. ńĆern√° Hora leŇĺ√°k (Pivovar ńĆH, Pivovary Lobkowicz) 39 bodŇĮ
8.-9. Prazdroj leŇĺ√°k (PlzeŇą, SABMiller) 39 bodŇĮ
10. FrancinŇĮv leŇĺ√°k (Pivovar Nymburk) 45 bodŇĮ

Je tedy jasn√©, Ňĺe ve druh√©m semifin√°le se mŇĮŇĺeme tńõŇ°it na souboj polińćsk√©ho Z√°viŇ°e, velkobŇôezensk√©ho i vyŇ°kovsk√©ho BŇôezŇą√°ku, Loun, KruŇ°ovic a Kl√°Ň°tera s¬†ChotńõboŇô√≠, Svijany, Dańćick√Ĺm a strakonick√Ĺm Otavsk√Ĺm zlat√Ĺm. Obsazen√≠ slibuje nap√≠nav√Ĺ boj, kde aŇĺ ńćtyŇôi z√°stupci koncernu Heineken budou soutńõŇĺit se Ň°esti stŇôedn√≠mi pivovary. Stejnńõ tak i v¬†prvn√≠m semifin√°le Ň°lo o souboj tŇô√≠ z√°stupcŇĮ SABMilleru (z nichŇĺ dva postoupili) s¬†jedn√≠m z√°stupcem Heinekenu (postoupil), s¬†jedn√≠m z√°stupcem skupiny Staropramen/Molson (vypadl) s¬†pńõti stŇôedn√≠mi pivovary.

Sledujte i nad√°le sv√©ho favorita ve druh√©m semifin√°le, kter√© probńõhne dne 7. Ňô√≠jna 2013, pŇô√≠padnńõ v¬†listopadov√©m fin√°le letoŇ°n√≠ho rońćn√≠ku Prvn√≠ pivn√≠ extraligy!

Petr Markvart, PPE