5/2013
DalŇ°√≠ bńõs z pivovaru Eggenberg – v√≠tńõzem kola se stal √ļsteck√Ĺ BŇôezn√°k – jsou zn√°mi vŇ°ichni semifinalist√© soutńõŇĺe!
Publikováno v √öt. 09. ńćervence 2013 v rubrice NOVINKY

O tom, jak druh√° Ň°ance mŇĮŇĺe obńćas potvrdit i ty nejńćernńõjŇ°√≠ domnńõnky¬†se pŇôesvńõdńćili porotci Prvn√≠ pivn√≠ extraligy v¬†prŇĮbńõhu 5. kola z√°kladn√≠ ńć√°sti soutńõŇĺe, kter√© probńõhlo 3. ńćervence 2013 v¬†Prvn√≠ pivn√≠ tramwayi na SpoŇôilovńõ.

Porotńõ se po pŇôedchoz√≠m 4. kole nezd√°l obrovsk√Ĺ proopad√°k Eggenbergu a proto zaŇôadila na ‚Äědivokou kartu‚Äú dalŇ°√≠ho z√°stupce z¬†ńĆesk√©ho Krumlova, Petra Voka. I tentokr√°t se vŇ°ak vzorek um√≠stil jednoznańćnńõ na posledn√≠m m√≠stńõ s celkov√Ĺm ziskem 61 bodŇĮ, tedy prŇĮmńõrn√Ĺm hodnocen√≠m 7,6 bodu, tedy jako ‚Äěvelmi Ň°patn√©‚Äú a potvrdil tak mimo veŇ°kerou pochybnost velk√© probl√©my pivovaru Eggenberg s¬†kvalitou jeho leŇĺ√°kŇĮ.

Celkov√© v√Ĺsledky 5. kola byly potom n√°sleduj√≠c√≠:

1. BŇôezŇą√°k (Pivovar Velk√© BŇôezno, Heineken) 29 bodŇĮ

2. Starobrno (Heineken) 33 bodŇĮ

3. Otavsk√Ĺ zlat√Ĺ (Pivovar Strakonice) 35 bodŇĮ

4. PernŇ°tejn (Pivovar Pardubice) 37 bodŇĮ

5.-7. Tambor 12 (Pivovar DvŇĮr Kr√°lov√©) 38 bodŇĮ

5.-7. Zubr (Pivovar PŇôerov) 38 bodŇĮ

5.-7. Rebel (Pivovar Havl√≠ńćkŇĮv Brod) 38 bodŇĮ

8. Rycht√°Ňô Premium (Pivovar Hlinsko) 40 bodŇĮ

9. V√©voda (Pivovar Vysok√Ĺ Chlumec) 42 bodŇĮ

10. JeŇĺek 11 (Pivovar Jihlava) 51 bodŇĮ

11. Petr Vok (Pivovar Eggenberg, ńĆesk√Ĺ Krumlov) 61 bodŇĮ

Pro toto kolo bylo charakteristick√© pomńõrnńõ pohodln√© v√≠tńõzstv√≠ BŇôezŇą√°ka, hodnocen√©ho prŇĮmńõrnou zn√°mkou 3,6, tedy jako ‚Äědosti dobr√Ĺ aŇĺ dobr√Ĺ‚Äú a vyrovnan√Ĺ stŇôed pole od druh√©ho Starobrna aŇĺ po dev√°t√©ho V√©vodu. V√Ĺraznńõ horŇ°√≠ byl aŇĺ des√°t√Ĺ jihlavsk√Ĺ JeŇĺek a jiŇĺ Ňôeńćen√Ĺ, posledn√≠ Petr Vok.Po posledn√≠m, p√°t√©m kole z√°kladn√≠ ńć√°sti soutńõŇĺe je tedy zn√°mo 20 semifinalistŇĮ, kteŇô√≠ se utkaj√≠ ve dvou semifin√°lov√Ĺch kolech, pl√°novan√Ĺch na 25. z√°Ňô√≠ a 7. Ňô√≠jna 2013. Tńõmito semifinalisty se staly (v poŇôad√≠ absolutn√≠ho mnoŇĺstv√≠ bodŇĮ, z√≠skan√©ho v¬†pŇô√≠sluŇ°n√©m z√°kladn√≠m kole) n√°sleduj√≠c√≠ svńõtl√© leŇĺ√°ky:

poŇôad√≠ titul pivovar skupina body 2012 2011 2010
1. Bakal√°Ňô Pivovar Bakal√°Ňô Rakovn√≠k 24 semifin√°le semifin√°le finalista (2.)
2. Z√°viŇ° MńõŇ°Ň•ansk√Ĺ pivovar v Polińćce 28
3.-5. BŇôezŇą√°k Velk√© BŇôezno Heineken 29 Finalista (8.) semifin√°le
3.-5. Louny Velk√© BŇôezno Heineken 29 Finalista (9.) semifin√°le semifin√°le
3.-5. KruŇ°ovice Pivovar KruŇ°ovice Heineken 29 V√≠tńõz Finalista (4.-6.) Finalista (8.)
6.-9. Kl√°Ň°ter Kl√°Ň°ter n. Jizerou 31 semifin√°le semifin√°le semifin√°le
6.-9. Prazdroj PlzeŇąsk√Ĺ Prazdroj SABMiller 31
6.-9. ńĆern√° Hora Pivovar ńĆern√° Hora Lobkowicz 31 semifin√°le
6.-9. Ostravar Ostravar Staropramen Molson 31
10.-12. ChotńõboŇô Pivovar ChotńõboŇô 32 semifin√°le Finalista (6.)
10.-12. FrancinŇĮv leŇĺ√°k Pivovar Nymburk 32
10.-12. BŇôezŇą√°k Pivovar VyŇ°kov 32
13.-14. Ryt√≠Ňô Pivovar Svijany 33 Finalista (4.) Finalista (3.) Finalista (5.)
13.-14. Starobrno Pivovar Starobrno Heineken 33 semifin√°le semifin√°le
15.-16. Radegast Pivovar Radegast SABMiller 34 Finalista (3.)
15.-16. Holba Pivovar HanuŇ°ovice 34 semifin√°le Finalista (9.)
17.-19. Dańćick√Ĺ Velk√© BŇôezno Heineken 35
17.-19. Kozel Pivovar Velké Popovice SABMiller 35 semifinále Finalista (10.) semifinále
17.-19. Otavsk√Ĺ zlat√Ĺ MńõŇ°Ň•ansk√Ĺ pivovar Strakonice 35
20. PernŇ°tejn Pivovar PernŇ°tejn Pardubice 37

PoŇôad√≠, stejnńõ jako pońćet bodŇĮ, dosaŇĺen√Ĺch v¬†z√°kladn√≠ ńć√°sti soutńõŇĺe se nepŇôen√°Ň°√≠ do dalŇ°√≠ch ńć√°st√≠. V¬†semifin√°le vŇ°e zańć√≠n√° nanovo, stejnńõ jako pro postoupivŇ°√≠ finalisty ve fin√°le.

Z¬†letoŇ°n√≠ch z√°kladn√≠ch kol nepostoupili napŇô. pŇôedloŇąsk√Ĺ v√≠tńõz Zubr z¬†PŇôerova, nebo loҹҰt√≠ finalist√© Zlatopramen, Konrad, Litovel, Lobkowicz, Rycht√°Ňô a JeŇĺek. Poprv√© se do dalŇ°√≠ch bojŇĮ kvalifikoval napŇô. Z√°viŇ°, Dańćick√Ĺ, Ostravar nebo PernŇ°tejn, ale i svńõtozn√°m√Ĺ plzeŇąsk√Ĺ Prazdroj.

Bńõsy z√°kladn√≠ ńć√°sti soutńõŇĺe se staly jak jiŇĺ bylo Ňôeńćeno oba ńćeskokrumlovŇ°t√≠ z√°stupci Eggenberg a Petr Vok se shodn√Ĺm ziskem 61 bodŇĮ a trutnovsk√Ĺ KrakonoŇ° s¬†57 body. Nelichotiv√©ho v√Ĺsledku dos√°hli i jihlavsk√Ĺ JeŇĺek s¬†51 body, Olivńõt√≠nsk√Ĺ opat se 46 body a humpoleck√Ĺ Bernard s¬†budńõjovick√Ĺm Samsonem se shodn√Ĺm ziskem 44 bodŇĮ.

Sledujte sv√©ho favorita a jeho semifin√°lov√© v√Ĺkony ve velk√© soutńõŇĺi Prvn√≠ pivn√≠ extraligy i nad√°le!

Petr Markvart, PPE

Foto: Mark√©ta KoŇ°√≠ńćkov√°