Ještě jednou 15+
Krajní meze: Škrtat – neškrtat, škrtit  – neškrtit?
Publikováno v St. 24. srpna 2022 v rubrice NOVINKY

logo_ppeAnonymními degustacemi se První Pivní extraliga zabývá již více než dvanáct let. A celou dobu se nám jako bumerang vrací jedna otázka: Jak srovnat kalibraci hodnocení jednotlivých porotců tak, aby výkon jedince neovlivnil výsledek práce celé poroty? Či naopak: jak zajistit aby se jednotlivec nebál použít ostřejší hodnocení právě kvůli této obavě?

Nu, my staří psi už máme ty miřidla nějak seštelovaný, pokud ale přijde nový degustátor, či, jak tomu bylo při poslední degustaci, uspořádáme seanci dvoukomorovou, je třeba činit opatření.

Ta zatím provádíme  konzervativně pomocí krátké instruktáže před zahájením degustace. Leč někdy to nepomáhá, nováčci opilí nenadálou mocí radostně střílí osmičkami hlava nehlava, až se nabízí radikální řešení, buď krajní výsledek škrtat, nebo jejich autory rovnou škrtit. 

Tady už bychom se ovšem dostali do křížku se zákonem, i když myslím, že soudný soudce by nakonec uznal oprávněnost takového zásahu.

Zbývá tedy varianta, krajní výsledky škrtat, tak jako například v některých sportovních bodově hodnocených disciplínách.

Toto řešení by podle mě mělo více výhod: 

  1. odstraní se extrémní výsledky, které  ve svém důsledku mohou zásadně ovlivnit výsledek celkový a tím de facto znehodnotit práci celé poroty.
    naopak, u zodpovědných porotců by nedocházelo k opačnému efektu, kdy z obavy, aby příliš neovlivnili celkový výsledek, raději v připadě váhání uberou či přidají bodík směrem k šedému průměru.
  2. Toto jsou ovšem pouze teze, vědecký pracovník by měl své návrhy podpořit exaktními fakty.

Použil jsem tedy sčítací archy z poslední degustace k zajímavému experimentu.

Tato degustace s názvem 15+ se zabývala posouzením tzv silných piv  z produkce českých průmyslových pivovarů (podrobně v článku 15+: Silná piva, silné výsledky, silné diskuze | První Pivní Extraliga 

A jelikož se konala dvoukomorově za účasti dámského křídla, o krajní výsledky nebyla nouze.

Jak by tedy vypadaly výsledkové listiny po seškrtání krajních hodnot?

V tabulce jsou uvedeny tyto hodnoty:  Původní umístění s počtem dosažených bodů, dále škrtnuté jedno nejhorší hodnocení  (A), jedno škrtnuté nejlepší (B),  součet bodů po škrtech a a dosažené korigované umístění

Dámské křídlo

  TITUL BODY ŠKRT A ŠKRT B ZBÝVÁ NOVÉ UMÍSTĚNÍ
1.-3. Regent Kníže 26 6 3 17 1.
  Svijanský Baron 26 5 3 18 2.-3.
  Primátor 16 26 5 3 18 2.-3.
4.-5. N. Paka Valdštejn 31 6 4 21 4.-8.
  Ferdinand 15 d´Este 31 6 4 21 4.-8.
6.-8. Primátor 21 33 7 5 21 4.-8.
  Argus Strong 33 8 4 21 4.-8.
  Samson Bock 33 8 4 21 4.-8.

Pánské křídlo

  TITUL BODY ŠKRT A ŠKRT B ZBÝVÁ NOVÉ UMÍSTĚNÍ
1. Argus 31 5 3 23 1.-2.
2.-3. Svijanský Baron 32 6 3 23 1.-2.
  Regent Kníže 32 5 2 25 3.-5.
4. Primátor 16 33 5 3 25 3.-5.
5. Ferdinand 15 d´Este 34 6 3 25 3.-5.
6. N. Paka Valdštejn 35 5 3 27 6.
7. Primátor 21 38 7 3 28 7.
8. Samson Bock 39 6 4 29 8.

Obě komory součet

  TITUL BODY ŠKRT A ŠKRT B ZBÝVÁ NOVÉ UMÍSTĚNÍ
1.-2. Svijanský Baron 58 6 3 49 1.
  Regent Kníže 58 6 2 50 2.
3. Primátor 16 59 5 3 51 3.
4. Argus Strong 64 8 3 53 4.
5. Ferdinand 15 d´Este 65 6 3 56 5.
6. N. Paka Valdštejn 66 6 3 57 6.
7.-8. Samson Bock 72 8 4 60 7.
  Primátor 21 72 7 3 62 8.

 

Tak. A co jsme se dověděli? Vlastně nic. Výsledky bez krajních mezí až na malé výjimky  kopírují ty původní.

Určité rozdíly lze dohledat u dámského křídla, což je ovšem spíše dané počtem  (6 účastnic)

menší u pánů (8)

a téměř žádné u součtu (celkem 14)

Je to logické – bude – li průměr 5 a my  škrtnem jednu trojku a jednu osmičku, tak jsme tam, kde jsme byli.

A co na to mé výhrady?

Bod 1: Sypu si popel na hlavu a uznávám, že škrtání krajních výsledků nemá prakticky význam.

Bod 2:. Není třeba být přizdířem, jsem-li na pochybách, klidně raději  přitlačím. Budeme-li roztahovat všichni, tak třeba zas někdo přitlačí na druhé straně a tím se to srovná.

A bude alespoň  námět k diskuzi.

Vždyť proto to to děláme. Abychom se  o pivu něco dozvěděli, abychom o něm mluvili,  abychom si ho užívali a abychom si to nenechali pro sebe.

Pivo si to zaslouží.

Dej Bůh štěstí!

Petr Hrkal, PPE

Napsat komentář